Kopiera kontakter från Gmail till iCloud

Foto: Simon Wester

Den finns en mycket enkel och smidig lösning för att kopiera sina kontakter från Gmail till iCloud. Logga in på Gmail och välj kontakter > mer > exportera > vCard-format, sen väljer du att exportera. Du får nu ladda ner en fil som heter något i stil med ”contacts.vcf”. Maila filen till dig själv och öppna sedan mailet i din iphone. Tryck på den bifogade filen ”contacts.vcf” och välj sedan ”Lägg till alla *** kontakter”. Kontakterna läggs nu in i din mobil på den plats som iCloud synkar med. Nu kan du inaktivera kontakterna från gmail och sen är det klart!

Ett tips: Om du har dubletter eller andra saker som måste fixas med dina kontakter så går det faktiskt fortare att hantera med gmail i dagsläget, så gör det innan du kopierar över kontakterna.